>Databeskyttelseserklæring
Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelse

Databeskyttelse - www.sitech.dk

OMFANG

SITECHS fortrolighedserklæring regulerer SITECH Danmark A/S (“SITECH”) indsamling, brug og andre former for behandling af personoplysninger i forbindelse med vores tjenester, SITECHs produkter og dette websted.

HVEM ER ANSVARLIG FOR AT INDSAMLE OG BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER?

SITECH (Mossvej 9 8700 Horsens, Danmark) er den juridiske enhed, der er ansvarlig for al indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med SITECHs produkter, tjenester og websteder. SITECH er forpligtet til at respektere og beskytte dit privatliv samt sikkerheden for de personoplysninger, du deler med os.

 HVORFOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Når du vælger at registrere dine personoplysninger, kontakte os eller besøge vores websteder, indsamler vi nogle personlige oplysninger om dig. Vi kan behandle disse personoplysninger til følgende formål:

 1. til at kommunikere med dig på en personlig måde eller informere dig om SITECHs produkter eller tjenester;
 2. til at tilbyde kundeservice, herunder service vedrørende køb af tjenester eller produkter, opfyldning af garantiforpligtelser og indkaldelse af produkter til service hos os eller hos tilknyttede selskaber, og til at håndtere eventuelle forespørgsler eller klager;
 3. til at administrere og fuldstændiggøre dine køb af SITECHs produkter, herunder økonomisk og logistisk håndtering;
 4. til at administrere din konto;
 5. til at administrere din deltagelse i eventuelle konkurrencer, kampagner, undersøgelser eller indslag på webstedet;
 6. til at gennemføre markedsundersøgelser og forbedre vores forretning, tjenester og SITECHs produkter;
 7. til at udføre statistiske analyser og rapportering;
 8. til at tilbyde tjenester på internettet;
 9. til at kommunikere med deltagere og tilbyde et loyalitetsprogram;
 10. til at levere app-funktioner, herunder levering af relevante kommercielle meddelelser;
 11. til at levere efterfølgende kampagne- og markedsføringsmeddelelser bl.a. i forbindelse med direkte markedsføring og nye fokusområder;
 12. til at opfylde vores juridiske forpligtelser, bilægge tvister eller fuldbyrde vores aftaler;
 13. eller i henhold til hvad der ellers måtte fremgå på eller omkring det tidspunkt, oplysningerne indsamles.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Nøjagtigt hvilke personoplysninger, vi indsamler, afhænger af hvilke websteder, produkter eller tjenester, du bruger. Overordnet set er der tre kategorier af personoplysninger, som vi indsamler eller bruger:

De personoplysninger, du indtaster Det er de personoplysninger, du indtaster, når du bruger vores websted, produkter eller tjenester. Disse oplysninger omfatter f.eks. dit navn, din adresse, dit køn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, din alder, din fødselsdato, de SITECH-produkter, du købte, det brugernavn og den adgangskode, du opretter, bankoplysninger til køb af SITECHS produkter osv.
Oplysninger indsamlet via sensorer Mange produkter er udstyret med én eller flere sensorer eller benytter sensorerne på de enheder, som produkterne leveres igennem. Sensorer kan for eksempel være GPS-modtagere, Wi-Fi- eller Bluetooth-modtagere, et kamera eller touch screens.

 

I henhold til formålene med behandlingen vil data, der via sensorer indsamles om dig og de anvendte enheder, blive sendt til SITECH og andre tredjeparter, der har brug for dataene til at levere de aftalte tjenester til SITECH.

Metadata Det er data, der indsamles eller genereres automatisk, når du anvender SITECHs websteder, produkter eller tjenester. Metadata indsamles eller genereres ofte, når du bruger en computer eller en enhed og sender data via et computernetværk såsom internettet. Disse data omfatter data, der kan anvendes af brugergrænsefladen eller enhedens aktiviteter, samt IP-adresser, unikke enhedsidentifikatorer, MAC-adresser på Wi-Fi- og Bluetooth-enheder, cookies og data fra selve computeraktiviteterne.

 

 HVORDAN INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

I tabellen herunder beskriver vi for hver indsamlingsmetode, de kategorier af personoplysninger der indsamles, og til hvilke formål vi behandler personoplysningerne:

Indsamlingsmetode Kategori af indsamlede personoplysninger Formål med behandling
af personoplysninger
Tilmelding til vores nyhedsbrev –         De personoplysninger, du indtaster Formålene beskrevet ovenfor:
1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 og 13
Kontaktformular fra kundeservice –         De personoplysninger, du indtaster Formålene beskrevet ovenfor:
1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 og 13
Oprettelse af SITECH-konto –         De personoplysninger, du indtaster Formålene beskrevet ovenfor:
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13
Registrering af SITECH-produkt –         De personoplysninger, du indtaster Formålene beskrevet ovenfor:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13
Køb af SITECH-produkter
på webstedet
–         De personoplysninger, du indtaster Formålene beskrevet ovenfor:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13
Deltagelse i produktkampagner, begivenheder eller
online-forum
–         De personoplysninger, du indtaster Formålene beskrevet ovenfor:
1, 5, 6, 8, 11, 12 og 13
Besøg på vores websteder (cookies) –         Metadata

 

NB: Vi henviser til vores cookiepolitik for SITECH for yderligere oplysninger

Formålene beskrevet ovenfor:
6, 7, 8, 11, 12 og 13
Log ind på vores websteder via sociale medier –         De personoplysninger, du indtaster

 

NB: Vi får aldrig adgang til dine konti på sociale medier

Formålene beskrevet ovenfor:
1, 6, 7, 8, 11, 12 og 13
Brug af vores app –         De personoplysninger, du indtaster

 

–         Oplysninger indsamlet via sensorer

–         Metadata

NB: Du bliver informeret om dette gennem fortrolighedserklæringen på app’en.

Formålene beskrevet ovenfor:
1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 13

 

Hvis du vælger at give dine personoplysninger på en af ovennævnte måder og give dit udtrykkelige samtykke eller besøge vores websteder og acceptere cookierne, giver du SITECH og dennes tjenesteudbydere tilladelse til at indsamle, lagre, bruge, videregive eller på anden måde behandle dine personoplysninger i forbindelse med ovennævnte formål.

Du har ret til når som helst at trække det samtykke tilbage, som du eventuelt har givet til at behandle dine personoplysninger.

Redigér dine cookie-indstillinger

HVORDAN DELER ELLER OVERFØRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

SITECH kan også dele dine personoplysninger med eksterne tjenesteudbydere for at udføre visse behandlingsaktiviteter på vegne af SITECH. SITECH kræver, at disse tjenesteudbydere behandler og beskytter dine personoplysninger omhyggeligt. SITECH vil ikke, udover hvad der fremgår af denne erklæring, sælge, udleje, lease eller give dine personoplysninger til tredjeparter eller give dem mulighed for at benytte dine personoplysninger til egne formål.

SITECH  kan sælge (en del af) et selskab til et andet selskab. Hvis en sådan forretning vedrører SITECH, kan en sådan overførsel af ejerskab omfatte overførsel af dine personoplysninger til den nye ejer.

Vi vil derudover kun videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ved lov, hvis det er nødvendigt for at forhindre eller bekæmpe svig, hvis det er nødvendigt til bilæggelse af tvister eller i forbindelse med andre akutte legale behov, som afhængigt af omstændighederne vejer tungere end dine interesser, såsom vores virksomheds og vores medarbejderes sikkerhed.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

SITECH træffer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod tab eller uretmæssig behandling af disse oplysninger. Disse kan omfatte brug af registreringsformularer, kryptering af data og begrænsning af adgang til dine personoplysninger.

Du skal være opmærksom på, at nogle tredjelande ikke yder et passende beskyttelsesniveau for dine personoplysninger. Du kan dog være sikker på, at SITECH vil træffe passende sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte fortroligheden af dine personoplysninger.

HVOR LANG TID OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Efter du framelder eller sletter din konto, bliver dine personoplysninger slettet inden for en rimelig tidshorisont. Vi har en opbevaringspolitik og vil kun opbevare personoplysningerne til at opfylde vores juridiske forpligtelser, bilægge tvister eller fuldbyrde vores aftaler.

COOKIES, WEB-BEACONS OG LIGNENDE TEKNIKKER

Hvis du benytter vores websteder, tjenester, applikationer, meddelelser (herunder e-mail) og tilgår eller bruger værktøjer, kan vi anvende cookies, web-beacons og andre lignende teknikker til at lagre de oplysninger, du indtaster, for at give dig en bedre, hurtigere og mere sikker browseroplevelse.

Vi henviser til SITECHs cookiepolitik for en forklaring af cookies, web-beacons og lignende teknikker, hvordan vi bruger disse teknikker, og hvordan du kan kontrollere dem.

BØRN

Vi anbefaler kraftigt, at forældre deltager aktivt i overvågningen af deres børn under seksten års aktiviteter på internettet. SITECH har generelt ikke til hensigt at indsamle personoplysninger fra og/eller kommunikerer generelt ikke forsætligt med børn. Hvis vi imidlertid har brug for at kommunikere med et barn, vil vi bestræbe os på at give forældrene eller de lovlige værger en rimelig mulighed for at give deres samtykke, før vi anvender barnets personoplysninger, undtagen hvis vi blot besvarer barnets spørgsmål eller betjener barnet på dettes anmodning.

Ændringer af politik

Vi kan fra tid til anden ændre denne fortrolighedserklæring. Vi giver dig besked, når vi opdaterer fortrolighedserklæringen, men vi opfordrer dig også til at læse denne politik regelmæssigt. Denne politik blev sidst opdateret den 15. marts 2018.

Dine rettigheder

Du kan desuden til enhver tid anmode om oplysninger om de personoplysninger, vi lagrer om dig, deres oprindelse, modtagere eller type af modtagere, som oplysningerne gives til, samt formålet med lagringen, og du kan have ret til at anmode om rettelse, blokering og/eller sletning af dine personoplysninger. Du kan med henblik herpå kontakte os via e-mailadressen angivet nedenfor.

Spørgsmål, feedback og databeskyttelsesrådgiver

Du bedes sende dine spørgsmål og kommentarer til fortrolighed til mail@sitech.dk Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren via dennes e-mailadresse.