>Præcist og sikkert uden flyvefærdigheder
Præcist og sikkert uden flyvefærdigheder

Hurtig kortlægning af store områder til massebestemmelse og digital terrænmåling

Opmåling med drone

UAV'er (ubemandede flyvende fartøj) med højopløselige kameraer er et omkostningseffektivt og hurtigt alternativ til opmåling af store terrænområder med henblik på mængdebestemmelse, oprettelse af digitale terrænmodeller eller dokumentation af byggepladser, stenbrud eller grusgrave. Især i ujævnt terræn giver droner uovertrufne fordele.

Trimble Stratus software

Med Trimble Stratus, som er en webbaseret platform, kan entreprenøren nemt og uden brug af en supercomputer kortlægge, måle og dele præcise oplysninger om alt, hvad der har med infrastruktur og flademål at gøre.

Portalen kan også bruges til fremdriftsmåling, så entreprenøren nøjagtigt kan se, hvor langt man er kommet med anlægsprojektet eller på byggepladsen ud fra det færdige 3D-design, som nemt oploades i portalen og lægges ind over opmålingen. Entreprenøren får styr på sin dokumentation, da han ganske enkelt kan se, hvor mange kubikmeter jord der er flyttet fra området.

Integration med

Trimble Stratus

Trimble Stratus er den internetbaserede dataplatform til behandling af terrænopmålinger og oprettelse af digitale terrænmodeller, kontrol af byggeriets fremskridt eller deling af data direkte med enheder på stedet til yderligere behandling.
læs videre »

Trimble Business Center

TBC muliggør behandling af overfladedata direkte uden yderligere dataoverførsel eller formatering. Fra visuel dokumentation af stedet til enkle ruteberegninger og komplekse massebestemmelser kan beregninger og planlægning udføres i det velkendte arbejdsmiljø, eller der kan udarbejdes digitale terrænmodeller.
læs videre »