>Loadrite vejesystem
Loadrite vejesystem

Gør arbejdet nemmere

Vejning

Med Trimble Loadrite vejesystemer kan du udføre nøjagtige vejninger med en fejlmargin på ±3 % uden at forstyrre driften.

Spor tons pr. time, cyklustider og den samlede tonnage, der flyttes, og følg udviklingen på stedet.

Lastbilerne er altid lastet optimalt uden tidskrævende vejningsprocesser, og de transporterede mængder kan registreres og dokumenteres digitalt.

Med Loadrite vejesystem får du nemt produktionsdata fra al vejning til brug for at optimere produktiviteten. Gælder for gummihjulslæssere, gravemaskiner, transportbånd og andet udstyr.