>Bestemmelse af volumen, terrænmodeller og fotogrammetri
Bestemmelse af volumen, terrænmodeller og fotogrammetri

Trådløs datastyring mellem kontor, byggeplads og maskiner

Trimble Business Center

Med Business Center kan du drage fordel af en større samling værktøjer, reducere driftsomkostningerne og øge produktiviteten med kombinerede opmålings- og planlægningsdata.

Business Center-softwaren gør det muligt for forskellige medarbejdere at arbejde med det samme datagrundlag og de samme planlægningsdata. Brugerne bruger Business Center til massebestemmelse og til automatiseret dataudveksling mellem kontoret, byggeledere, byggepersonale og maskinførere på byggepladsen.

De organiserer måledata, samler data til afsætning og maskinstyring og synkroniserer dataene med hold og maskiner på byggepladserne. Byggepladsledere bruger business center-softwaren til at få betydningsfulde oplysninger om byggeriets fremdrift, til kvalitetskontrol eller fakturering i henhold til REB-standarden.

Mulighederne med TBC

Få overblik over Trimble Business Center

Se mulighederne med TBC – nu præsenteret på en overskuelig måde med præsentationsvideoer der omhandler de nutidige muligheder inden for bygge- og anlægsbranchen sammen med Trimble Business Center.

Effektive værktøjer

Trimble Business Center indeholder effektive værktøjer til hurtigt og nemt at skabe præcise, integrerede 3D-modeller til byggepladser, veje og marine applikationer. Træf bedre beslutninger, reducer dyre fejl, og øg effektiviteten på kontoret og på byggepladsen.

 • Let at bruge med den brugervenlige og intuitive grænseflade.
 • Reducér tiden, der går med at køre frem og tilbage, da data nemt og effektivt kan overføres mellem kontor, Trimbles landmålingsløsninger og Trimbles maskinstyringsløsninger.
 • Opret, rediger og skitsér hurtigt data, og generer rapporter og diagrammer, eller offentliggør oplysninger
 • Reducere omarbejde ved at sørg for, at dataene er rene, opdaterede og i det korrekte format for at sikre, at arbejdet bliver udført korrekt
 • Vind flere udbud ved hurtigt og præcist at beregne omkostningerne ved jord- og anlægsarbejdet med større detaljeringsgrad
 • Opret dine egne kommandoer og tilpas softwaren ved hjælp af Trimble Macro Language (TML)
 • Fungerer problemfrit med Trimble Siteworks Software, Trimble Earthworks, SCS900 Site Controller Software, Trimble GCS900 Grade Control System, Trimble PCS900 Paving Control System, Trimble CCS900 Compaction Control System, Cat AccuGrade og Cat GRADE Grade Control Systems

Abonnementsløsning

Det nye Trimble Business Center som abonnement indeholder alt det, du behøver for at arbejde mere effektivt. Det nye abonnement omfatter licenser til Trimble Business Center, herunder vedligeholdelse af software, og gør det digitale arbejdssted nemmere end nogensinde før.

Med et 12 mdrs. abonnement på Trimble Business Center slipper du for for den fysiske nøgle.

Overdrag nemt licens til anden bruger
Licensen bliver knyttet til en emailadresse og kan skiftes mellem brugere med en online licensadministrator.

Modulopbygget

Trimble Business Center fås i forskellige udgaver og med ekstra moduler, så du kan tilpasse funktionaliteten til din arbejdsgang. Funktionerne fra den foregående udgave er med i den efterfølgende udgave: F.eks. indeholder Surface Modeling-udgaven funktionerne i Viewer-udgaven og Field Data-udgaven.

 • Grundlæggende funktioner er gratis tilgængelige
 • Import og eksport af data til Trimble enheder i marken
 • Datavisning og kontrol af informationer

Gratis  Download Basis Modul

 • Hurtig og nøjagtig håndtering af markdata til en overkommelig pris
 • Tilføj GIS-modulet for at kunne vise data fra GIS-systemet
 • Grundlæggende funktioner til at tegne og redigere CAD-tegninger
 • Håndtering af data fra nivelleringsinstrumenter og totalstationer
 • Opret, redigér og håndtér overflademodeller
 • Beregn og rapportér mængder og arealer
 • Opret kort med skær/fyld
 • Opret, redigér, navngiv og håndtér stationeringslinjer
 • Tilføj modulerne Drilling, Piling og Dynamic Compaction for at få adgang til funktioner til specialiseret jordarbejde
 • Importér, georeferér, redigér og udtræk vektorer fra Adobe® PDF og billedfiler
 • Beregn netværks-justeringer
 • Udfør beregninger på stedkalibreringer
 • Opret dynamiske etiketter og tabeller
 • Grænseflade til Google Earth
 • Opret og kør TML-makroer (Python-baserede scripts)
 • Opret og redigér korridor-modeller og -overflader
 • Avancerede funktioner til oprettelse af skitser gør, at du kan designe flotte præsentationer, arbejdsplaner eller kvalitetssikringer
 • Inkluderer avancerede målefunktioner
 • Tilføj modulet Mobile Mapping for avanceret funktionalitet
 • Tilføj modulet Tunneling for at håndtere data fra tunnelprojekter mere effektivt
 • Tilføj modulet Scanning og Aerial Photogrammetry for yderligere funktionalitet inden for landmåling
 • Funktioner til datahåndtering som hurtigt konverterer tegninger i 2D eller forkert højdeangivne CAD-data til korrekt højdeangivne objekter, som kan sendes til byggepladsen til brug for anlægsarbejdet
 • Omfatter værktøj til modellering af byggepladser og et interface til produktionsmodeller i VisionLink
 • Tilføj modulet Utility Modeling for at forenkle konstruktionen af byggeplads og infrastruktur
 • Site takeoff-funktioner sparer tid og forkorter indlæringstiden ved at en og samme software kan anvendes til at importere Adobe pdf’er, følge konturer, skabe overflader, lave forbedringer på arbejdspladsen mht. materialer og dybde og få en nøjagtig rapportering af kvantiteter og omkostninger
 • Effektivisere hele arbejdsgangen - fra skøn til design via klargøring og skitser
 • Lav beregninger af, hvordan materialerne skal transporteres på byggepladsen og revidér dem for at opnå balance og minimere mængden af jordflytninger
 • Med nye værktøjer til mængdeberegninger ved vejbyggeri, konvertering af digitale CADtværsnit, hurtigt udtræk af information om tværsnit fra Adobe pdf-vektorfiler og hurtigt overblik over mængden af materialer på forskellige pladser
 • Funktioner til lineær flytning af materialer hjælper dig med at beregne, hvor meget, der skal flyttes, hvorfra, hvortil og hvad det kommer til at koste at gøre alt i alt.
 • Inkluderet arbejdsgang til design af vejkryds gør, at de komplicerede og arbejdskraftintensive designopgaver ikke tager mere end nogle minutter ved, at man automatisk kan oprette parametersatte skæringspunkter fra korridorer ved hjælp af foruddefinerede skabeloner

Udgave-udvidelser

Luftfotogrammetri henvender sig til udbydere af opmåling og byggeri samt drone-piloter, der ønsker at bruge luftfotogrammetriske data i TBC. Dette modul omfatter også hjælpeprogrammet UAS-Master-værktøj. Modulet kræver "Surface Modeling"-udgaven.

Drilling Piling Compaction er ideel til at oprette boreplaner og rapporter til Trimble DPS9O0-maskincontrolleren og er primært beregnet til bore- og pæleentreprenører. Udgaven "Surface Modelling" er påkrævet for at deltage i modulet.

GIS-modulet henvender sig til fagfolk, der leverer resultatobjekter til deres kunder til et ESRI-system. Modulet giver en problemfri integration af meget præcise undersøgelsesdata i et GlS. Udgaven "Field Data" er nødvendig for modulet.

Mobile Mapping er et modul til mobil dataindsamling for Trimble MX9-brugere. Det giver brugerne mulighed for at analysere, farve, registrere og administrere scanningsdata. Modulet kræver "Survey Advanced"-udgaven.

Mobile Mapping MX9 Laser Correction (Laserkorrektur für die mobile Datenerfassung mit dem MX9) richtet sich an Nutzer des MX9 zur mobilen Datenerfassung. Diese können damit Mehrdeutigkeiten bei der Laserentfernungsmessung auflösen und systematische Fehler korrigieren. Für das Modul werden die Edition „Survey Advanced" und das Erweiterungsmodul „Mobile Mapping“ benötigt.

Scanningmodulet giver fagfolk inden for landmåling og byggeri funktioner til effektivt at arbejde med punktsky-data. Brugerne kan registrere og georefere 3D-scanningsdata, klassificere og udtrække objekter og oprette resultatobjekter fra SX10 og punktskyer fra tredjeparter. Modulet kræver "Survey Advanced"-udgaven.

Modulet Tunnelføring er rettet mod virksomheder, der arbejder med tunnelbyggeri. Det giver dem mulighed for at oprette og redigere tunnelmodeller for Trimble Access Tunnels og generere tilpassede geometri- og udførelsesrapporter ved hjælp af totalstationer og scannere. Modulet kræver "Survey Advanced"-udgaven.

Utility Modelling " Modulet til bygning af rør-og vandledninger" er beregnet til entreprenører i anlægsbranchen. Modulet indeholder funktioner til forudberegning og modellering af regn- og brugsvandskloakker samt vand-, gas-, telekommunikations- og elkabler, herunder grøfter. Udgaven "Site Modelling" er påkrævet for at kunne deltage i modulet.

Trimble Business Center Download

Download nyeste version af Trimble Business Center her og få glæde af de nyeste værktøjer og funktioner.

 


Ved at indsende kontaktformularen accepterer du, at dine persondata vil blive brugt til at behandle din anmodning (du kan finde yderligere oplysninger og tilbagekaldelsesinstruktioner i databeskyttelseserklæringen).De *markede felter er obligatoriske.Integration med

Trimble WorksManager

Trimble WorksManager er den mobile, brugervenlige sky-baserede informationsplatform, som forbinder entreprenøreren til de oplysninger, der er vigtige til brug for at kunne udføre et godt stykke arbejde – første gang. WorksManager er optimeret til den seneste Trimble-teknologi og kan anvendes sammen med maskinstyringssystemet Trimble Earthworks, positioneringssystemet Trimble Siteworks og kontorprogrammet Trimble Business Center.
læs videre »

Trimble SiteVision

Med Trimbles augmented reality-system kan du integrere terrænmodeller i det virkelige miljø med høj præcision. Se også planer for underjordisk infrastruktur som et virkeligt billede.
læs videre »

Trimble WorksOS

WorksOS integrerer designdataene fra Trimble Business Center og projektdataene fra Trimble WorksManager samt de aktuelle data fra maskinerne. Datadeling med WorksOS sikrer, at alle involverede i projektet har de seneste oplysninger, så de kan tage beslutninger ud fra et reelt grundlag og blive mere produktive.
læs videre »